Kwaliteitscertificaat HKZ Gehandicaptenzorg

De SIG heeft sinds 2007 het kwaliteitscertificaat HKZ Gehandicaptenzorg. De letters HKZ staan voor: Harmonisatiemodel Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector. 

Het HKZ-certificaat betekent dat de SIG duidelijk in beeld heeft wat haar werk is, wat de afspraken zijn en hoe de belangrijke werkprocessen verlopen.

Regelmatig toetsen in- en externe auditoren of de afspraken nog kloppen met de praktijk en of er nog verbeteringen mogelijk zijn. Als auditoren belangrijke verbetermogelijkheden signaleren, worden die doorgevoerd.

Kwaliteit in het werk betekent dat wij ernaar streven, te werken volgens de kwaliteitscirkel van Deming. Dat houdt in:

Plan - maak een plan

Do - voer het plan uit

Check - evalueer op het plan goed is uitgevoerd en of het goed werkt

Do - ga welke zaken verbeterd moeten worden en hoe

Plan - maak een plan (daarvoor)

etc.

Een HKZ-certificaat houdt niet automatisch in dat de kwaliteit van leven van onze cliënten voor honderd procent in orde is. Om die kwaliteit van leven te meten en te verbeteren gebruiken we de werkwijze Beelden van Kwaliteit, gekoppeld aan het gelijknamige onderzoeksproject van professor Hans Reinders van de VU in Amsterdam.  Op basis van observatieverslagen van contacten tussen medewerker en cliënt bespreken teams situaties en maken zij verbeterplannen.

Bij de observatieverslagen en de verbeterplannen is specifiek aandacht voor:

- de verbinding tussen begeleider en cliënt

- of de begeleider deze verbinding inzet voor de verbetering van kwaliteit van leven van de cliënt

- of en hoe de begeleider ingaat op initiatieven van de cliënt

Meer informatie over het project Beelden van Kwaliteit van de VU is te vinden op www.beeldenvankwaliteit.nl.